Haslo: paleontologiczne stanowisko

paleontologiczne stanowisko, miejsce znane w historii paleontologii z występowania wyjątkowo licznych i/lub dobrze zachowanych skamieniałości.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



DOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje