_
Slownik terminowODSYŁACZ, zapis pomocniczy stosowany w bibliografiach, indeksach, encyklopediach, słownikach, prowadzący do określonego terminu. Zaopatrzony jest w zwrot "zob." (odsyłacz ogólny i całkowity), "zob. też" (odsyłacz uzupełniający) lub znak graficzny (gwiazdka, litera liczba, strzałka itp.).

Promocje