Haslo: Pallenberg Max

Pallenberg Max, ur. 18 XII 1877, Wiedeń, zm. 26 VI 1934, Karlowe Wary, aktor niem.; występy w Wiedniu i Berlinie, gł. w teatrach M. Reinhardta i w jego inscenizacjach; od 1933 na emigracji; role gł. komediowe i charakterystyczne, m.in.: Harpagon — Skąpiec i Jourdain — Mieszczanin szlachciem Moliera, tytułowa — Przygody dobrego wojaka Szwejka wg J. Haška, Mefisto — Faust J.W. Goethego), także w operetkach (Jowisz — Orfeusz w piekle J. Offenbacha).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG BIBLIOTECZNY, zbiór uporządkowanych według określonych zasad opisów katalogowych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece. Podstawowe rodzaje katalogów: alfabetyczny -zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwy osobowe (nazwiska auto-rów), nazwy ciał zbiorowych oraz tytuły (w przypadku dzieł o nieoznaczonym autorstwie) rzeczowy- zawiera opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów. Katalogi biblioteczne mogą być sporządzony w formie kart katalogowych umieszczonych w skrzynkach katalogowych (katalog tradycyjny) lub w postaci kata-logu komputerowego.

Promocje