Haslo: Pallenberg Max

Pallenberg Max, ur. 18 XII 1877, Wiedeń, zm. 26 VI 1934, Karlowe Wary, aktor niem.; występy w Wiedniu i Berlinie, gł. w teatrach M. Reinhardta i w jego inscenizacjach; od 1933 na emigracji; role gł. komediowe i charakterystyczne, m.in.: Harpagon — Skąpiec i Jourdain — Mieszczanin szlachciem Moliera, tytułowa — Przygody dobrego wojaka Szwejka wg J. Haška, Mefisto — Faust J.W. Goethego), także w operetkach (Jowisz — Orfeusz w piekle J. Offenbacha).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje