Haslo: Papée Kazimierz

Papée Kazimierz, ur. 10 I 1889, Lwów, zm. 19 I 1979, Rzym, syn Fryderyka, dyplomata, prawnik; 1915–16 w Legionach Pol.; po 1918 w służbie dyplomatycznej; 1932–36 komisarz generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku, domagał się przestrzegania Statutu Wolnego Miasta oraz praw mniejszości pol.; VII 1939–1958 ambasador przy Stolicy Apostolskiej (po 1945 z ramienia Rządu RP na uchodźstwie).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje