Haslo: paraboloida

paraboloida [gr.], mat. powierzchnia powstała przez przesuwanie równoległe paraboli po innej paraboli, mającej równoległą oś symetrii i leżącej w płaszczyźnie prostopadłej; w przypadku gdy parabole mają ramiona skierowane w tę samą stronę, otrzymuje się p. eliptyczną (x2/a2 + y2/b2 = 2z), w przeciwnym przypadku — p. hiperboliczną (y2/a2 – x2/b2 = 2z).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU, mass media, środki komunikowania masowego, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje służące do przekazywania treści adresowanych do licznych grup odbiorców. Cechy charakterystyczne: zasięg co najmniej ponadregionalny (lepiej ogólnokrajowy lub zmierzający do globalnego) możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii; publiczny, dostosowany do masowego odbiorcy charakter przekazywanych treści.

Promocje