Haslo: paraboloida

paraboloida [gr.], mat. powierzchnia powstała przez przesuwanie równoległe paraboli po innej paraboli, mającej równoległą oś symetrii i leżącej w płaszczyźnie prostopadłej; w przypadku gdy parabole mają ramiona skierowane w tę samą stronę, otrzymuje się p. eliptyczną (x2/a2 + y2/b2 = 2z), w przeciwnym przypadku — p. hiperboliczną (y2/a2 – x2/b2 = 2z).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje