Haslo: paraboloida

paraboloida [gr.], mat. powierzchnia powstała przez przesuwanie równoległe paraboli po innej paraboli, mającej równoległą oś symetrii i leżącej w płaszczyźnie prostopadłej; w przypadku gdy parabole mają ramiona skierowane w tę samą stronę, otrzymuje się p. eliptyczną (x2/a2 + y2/b2 = 2z), w przeciwnym przypadku — p. hiperboliczną (y2/a2 – x2/b2 = 2z).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje