Haslo: Parczew

Parczew,miasto powiatowe w woj. lubel., nad Piwonią; 10,2 tys. mieszk. (2008); ośr. przem.-usługowy regionu roln.; węzeł drogowy; prawa miejskie od 1401; kościół (pocz. XX w., drewniana dzwonnica z przeł. XVII i XVIII w.), dawna synagoga (ok. poł. XIX w.).Ostatnio czytane