Haslo: Partia Narodowo-Liberalna

Partia Narodowo-Liberalna, Nationalliberale Partei, 1867–1918 niemiecka partia polit.; skupiała burżuazję, pocz. stanowiła gł. oparcie O. von Bismarcka; 1879 poróżniła się z nim na tle polityki gosp.; 1914–18 opowiadała się za aneksjami.Ostatnio czytane