Haslo: pasywacja

pasywacja [łac. passivus ‘bierny’], pasywowanie, tworzenie się na powierzchni niektórych metali (np. glinu) warstewki tlenku, zwykle szczelnie przylegającej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem; zachodzi pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych; niekiedy przeprowadzana w celu ochrony przed korozją.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje