Haslo: pasywacja

pasywacja [łac. passivus ‘bierny’], pasywowanie, tworzenie się na powierzchni niektórych metali (np. glinu) warstewki tlenku, zwykle szczelnie przylegającej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem; zachodzi pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych; niekiedy przeprowadzana w celu ochrony przed korozją.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje