Haslo: pasywacja

pasywacja [łac. passivus ‘bierny’], pasywowanie, tworzenie się na powierzchni niektórych metali (np. glinu) warstewki tlenku, zwykle szczelnie przylegającej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem; zachodzi pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych; niekiedy przeprowadzana w celu ochrony przed korozją.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje