Haslo: performance

performance [pə:rfọ:rməns; ang., ‘wykonanie’], pojęcie określające gestyczno-teatr. sztukę akcji lat 70. i 80. XX w.; akcje, przy biernym udziale publiczności, polegają na wykorzystywaniu środków artyst. tak, że osiągają dominację nad artystą i ujawniają nowe możliwości twórcze; często są to demonstracje typu body art, którym towarzyszą projekcje wideo i ekstatyczna muzyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje