Haslo: petrochemia

petrochemia [gr.], technologia chem. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego; obejmuje destylację ropy oraz procesy m.in. pirolizy i krakingu otrzymanych frakcji, a także chem. przekształcanie (np. utlenianie, polimeryzacja) uzyskanych surowców petrochemicznych.Ostatnio czytane