Haslo: petrochemia

petrochemia [gr.], technologia chem. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego; obejmuje destylację ropy oraz procesy m.in. pirolizy i krakingu otrzymanych frakcji, a także chem. przekształcanie (np. utlenianie, polimeryzacja) uzyskanych surowców petrochemicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje