Haslo: petrochemia

petrochemia [gr.], technologia chem. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego; obejmuje destylację ropy oraz procesy m.in. pirolizy i krakingu otrzymanych frakcji, a także chem. przekształcanie (np. utlenianie, polimeryzacja) uzyskanych surowców petrochemicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONFERENCJA PRASOWA, spotkanie przedstawicieli (często rzecznika prasowego) instytucji lub organizacji, ewentualnie osobiście osoby publicznej (np. polityka) z prasą w celu przekazania informacji, opinii, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Promocje