Haslo: Piekary

Piekary, w. w województwie małopol. (pow. krak., gmina Liszki), na l. brzegu Wisły; ośr. krajoznawczy; w pobliskich jaskiniach ślady pobytu człowieka z dolnego, środkowego i górnego paleolitu (wyroby krzemienne).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje