Haslo: pierwiastki elektroujemne

pierwiastki elektroujemne, pierwiastki chem., którch atomy łatwo pobierają elektrony z utworzeniem anionów; odznaczają się dużymi wartościami elektroujemności (wg L.C. Paulinga); p.e. są niemetale.Ostatnio czytane