Haslo: Pieszyce

Pieszyce, miasto w woj. dolnośląskim (pow. dzierżoniowski), u podnóża G. Sowich, nad Potokiem Pieszyckim (l. dopływ Piławy); 9,4 tys. mieszk. (2008); wraz z Bielawą i Dzierżoniowem tworzy zespół przem.-miejski; ośr. przem. i turyst.-wypoczynkowy; przemysł włók. i elektrotechniczny; tereny narciarskie; sanatorium chorób płuc; prawa miejskie od 1962; kościół (XIV–XVI, XVIII, XIX w.), pałac (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje