Haslo: Pieszyce

Pieszyce, miasto w woj. dolnośląskim (pow. dzierżoniowski), u podnóża G. Sowich, nad Potokiem Pieszyckim (l. dopływ Piławy); 9,4 tys. mieszk. (2008); wraz z Bielawą i Dzierżoniowem tworzy zespół przem.-miejski; ośr. przem. i turyst.-wypoczynkowy; przemysł włók. i elektrotechniczny; tereny narciarskie; sanatorium chorób płuc; prawa miejskie od 1962; kościół (XIV–XVI, XVIII, XIX w.), pałac (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowANALIZA DOKUMENTACYJNA, abstrakt, zwięzłe streszczenie dokumentu pierwotnego, towarzyszące jego opisowi bibliograficznemu lub tekstowi dokumentu .Rodzaje: omawiająca (szczegółowa), wskazująca (tematyka. główne tezy dokumentu). Obecnie coraz częściej powstają abstrakty w języku informatycznym tworzone za pomocą deskryptorów lub słów kluczowych, a używane zwłaszcza w tezaurusach. Analizę dokumentacyjną stosuje się głównie w wydawnictwach informacyjnych, które ułatwiają poznawanie literatury z danej dziedziny.

Promocje