Haslo: Pietrow-Wodkin Kuźma S.

Pietrow-Wodkin Kuźma S., ur. 25 XI 1878, Chwałyńsk k. Saratowa, zm. 15 II 1939, Leningrad (ob. Petersburg), malarz rosyjski; syntetyczne kompozycje nawiązujące m.in. do ikon ruskich (Pławienie czerwonego konia), obrazy o tematyce rewolucyjnej (Śmierć komisarza), portrety, ilustracje książkowe, scenografia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje