Haslo: piloreksja

piloreksja, fizjol. stroszenie włosów wskutek skurczu mięśni przywłosowych; zachodzi u zwierząt gł. pod wpływem chłodu; zwiększa izolacyjną warstwę powietrza, co zapobiega utracie ciepła.Ostatnio czytane