Haslo: pilski, powiat

pilski, powiat, pow. ziemski w północnej części woj. wielkopol.; dzieli się na 9 gmin; siedziba starostwa w Pile; inne m.: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka; równinny i pagórkowaty; gł. rz.: Noteć z Gwdą i Łobżonką; jeziora; złoża piasków szklarskich i gliny; region roln.; przemysł skupiony w Pile; turystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje