Haslo: pilski, powiat

pilski, powiat, pow. ziemski w północnej części woj. wielkopol.; dzieli się na 9 gmin; siedziba starostwa w Pile; inne m.: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka; równinny i pagórkowaty; gł. rz.: Noteć z Gwdą i Łobżonką; jeziora; złoża piasków szklarskich i gliny; region roln.; przemysł skupiony w Pile; turystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje