Haslo: pirogallol

pirogallol, 1,2,3-trihydroksybenzen, 1,2,3-benzenotriol, fenol trihydroksylowy, kryształy; reduktor; w roztworze, zwłaszcza zasadowym, chłonie tlen; jest trujący; stosowany m.in. w chem. analizie gazów, jako wywoływacz fot., przeciwutleniacz.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje