Haslo: pirogallol

pirogallol, 1,2,3-trihydroksybenzen, 1,2,3-benzenotriol, fenol trihydroksylowy, kryształy; reduktor; w roztworze, zwłaszcza zasadowym, chłonie tlen; jest trujący; stosowany m.in. w chem. analizie gazów, jako wywoływacz fot., przeciwutleniacz.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSCENARIUSZ, zapis słowny będący podstawą do realizacji filmu, przedstawienia teatralnego lub estradowego, programu telewizyjnego lub radiowego. Obejmuje dialogi i opis istotnych wydarzeń. Opatrzony uwagami reżysera, operatora i scenografa tworzy scenopis, będący technicznym planem realizacji przedsięwzięcia.

Promocje