Haslo: Plater Kazimierz Konstanty

Plater Kazimierz Konstanty, hrabia (od 1774), ur. między V a VIII 1749, zm. 4 VIII 1807, Daugieliszki k. Oszmiany (Litwa), kasztelan trocki od 1790, podkanclerzy litew. 1793; 1776–79, 1784–89 i 1793–95 czł. Rady Nieustającej, 1792 działacz konfederacji targowickiej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje