Haslo: platforma morska

platforma morska, górn. konstrukcja stalowa lub żelbetowa, związana z dnem morza trwale (platforma morska stacjonarna) lub tylko podczas pracy (platforma morska pływająca), wyposażona w różne urządzenia (zależnie od jej przeznaczenia); wiertnicza (przeznaczona do wierceń morskich w celu wydobywania minerałów spod dna morskiego), magazynowa, produkcyjna, mieszkalna.Ostatnio czytane