Haslo: platforma morska

platforma morska, górn. konstrukcja stalowa lub żelbetowa, związana z dnem morza trwale (platforma morska stacjonarna) lub tylko podczas pracy (platforma morska pływająca), wyposażona w różne urządzenia (zależnie od jej przeznaczenia); wiertnicza (przeznaczona do wierceń morskich w celu wydobywania minerałów spod dna morskiego), magazynowa, produkcyjna, mieszkalna.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje