Haslo: Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska (PO), ugrupowanie polityczne, założone 2001 przez A. Olechowskiego, M. Płażyńskiego i D. Tuska; orientacja liberalna; w wyborach parlamentarnych 2007 uzyskała 24,1% głosów, 2007 — 41,5%; przewodniczący PO: M. Płażyński (2001–02), D. Tusk (od 2002), inni działacze: B. Komorowski, H. Gronkiewicz-Waltz, J.M. Rokita (do 2007), G. Schetyna; XI 2007 utworzyła wraz z PSL rząd (premier D. Tusk).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIECIOCHOLIZM, objawy uzależnienia od Internetu. Objawy: nieuzasadnione nadużywanie Interne-tu, zły nastrój w okresach "absencji", niechęć do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. W USA powstały pierwsze kliniki odwykowe dla sieciocholików.

Promocje