Haslo: Pluta Maksymilian

Pluta Maksymilian, ur. 28 II 1929, Karwino, zm. 1 X 2002, Warszawa, fizyk; profesor Inst. Optyki Stosowanej w Warszawie; badania w zakresie mikroskopii świetlnej, mikrointerferometrii, optyki fourierowskiej i holografii; 1995 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje