Haslo: Ballet Nacional de Cuba

Ballet Nacional de Cuba [bajẹt nasjonạl de kụba], nar. zespół baletowy Kuby, zał. 1948 w Hawanie przez rodzinę znanych kubańskich tancerzy i choreografów Alonso; 1950 powstała przy nim szkoła baletowa, w której wypracowano indywidualną, kubańską metodykę szkolenia tancerzy; przez reżim F. Castro uznany za ambasadora kultury kubańskiej w świecie; w repertuarze balety klas. oraz współczesne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowRYNEK MEDIÓW, ogół transakcji kupna i sprzedaży produktów medialnych zawieranych między producentami (dostarczycielami mediów) a odbiorcami mediów. Podział: rynek usług telewizyjnych i radiowych, rynek prasy i wydawnictw, rynek muzyczny (fonografia), rynek filmu, rynek mediów komputerowych (Internet, multimedia) - przy czym poszczególne segmenty rynku mediów przenikają się.

Promocje