Haslo: poczta

poczta [wł.], instytucja, zwykle państwowa, zajmująca się przekazywaniem przesyłek (listów, kart pocztowych, paczek i innych) oraz świadczeniem niektórych usług telekomunikacyjnych i pieniężno-bankowych; także dziedzina łączności.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje