Haslo: podolbrzymy

podolbrzymy, gwiazdy będące w fazie ewolucji pośredniej między karłami i olbrzymami (o absolutnych jasnościach i in. cechach fizycznych pośrednich między olbrzymami a karłami); należą do IV klasy jasności.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje