Haslo: podolbrzymy

podolbrzymy, gwiazdy będące w fazie ewolucji pośredniej między karłami i olbrzymami (o absolutnych jasnościach i in. cechach fizycznych pośrednich między olbrzymami a karłami); należą do IV klasy jasności.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje