Haslo: pontokaspijski region

pontokaspijski region, mor. obszar zoogeogr. obejmujący 3 słonawowodne zbiorniki: M. Czarne, M. Kaspijskie i Jez. Aralskie, oraz dolne biegi uchodzących do nich dużych rzek.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje