Haslo: pontokaspijski region

pontokaspijski region, mor. obszar zoogeogr. obejmujący 3 słonawowodne zbiorniki: M. Czarne, M. Kaspijskie i Jez. Aralskie, oraz dolne biegi uchodzących do nich dużych rzek.Ostatnio czytane