Haslo: pontokaspijski region

pontokaspijski region, mor. obszar zoogeogr. obejmujący 3 słonawowodne zbiorniki: M. Czarne, M. Kaspijskie i Jez. Aralskie, oraz dolne biegi uchodzących do nich dużych rzek.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje