Haslo: Port Pirie

Port Pirie [po:rt pı̣ri], m. w Australii (stan Australia Południowa), nad Zat. Spencera; 12,3 tys. mieszk. (2005); port mor.; wielka huta metali kolorowych; przemysł chem., drzewny, odzieżowy; węzeł kol.; lotnisko.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje