Haslo: Poza Rica

Poza Rica [pọsa rịka], m. we wschodnim Meksyku (stan Veracruz), na wybrzeżu Zat. Meksykańskiej; 175 tys. mieszk. (2005); jeden z największych w kraju ośr. wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego; rafineria ropy naftowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje