Haslo: precedens

precedens [łac. praecedens ‘poprzedzający’], prawo rozstrzygnięcie organu państw., przeważnie sądu, będące przykładem lub nawet wiążące dany organ przy rozstrzyganiu spraw podobnych; źródło powstawania prawa sądowego w systemie common law; w Polsce p. nie ma cech źródła prawa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje