Haslo: prezentki

prezentki, Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis, katol. zgromadzenie zakonne, zał. 1627 w Krakowie przez Z. Czeską w celu kształcenia dziewcząt, zwłaszcza sierot i ubogich; 1660 zatwierdzone; ob. prowadzą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE, zajęcia prowadzone w bibliotece, których celem jest przygotowanie grupy potencjalnych użytkowników biblioteki do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, właściwego posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki.

Promocje