Haslo: producenci

producenci [łac.], ekol. organizmy wytwarzające ze związków nieorganicznych substancje organiczne własnego ciała; podstawowe ogniwo łańcuchów pokarmowych w biocenozach; do producentów należą: rośliny zielone, niektóre bakterie i pierwotniaki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje