Haslo: producenci

producenci [łac.], ekol. organizmy wytwarzające ze związków nieorganicznych substancje organiczne własnego ciała; podstawowe ogniwo łańcuchów pokarmowych w biocenozach; do producentów należą: rośliny zielone, niektóre bakterie i pierwotniaki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje