Haslo: bank genów

bank genów, biblioteka genowa, genet. zestaw fragmentów DNA składających się na kompletny genom (lub pełny zestaw produktów transkrypcji) danego organizmu; powstaje w wyniku klonowania DNA chromosomalnego (obejmuje cały materiał genetyczny danego gatunku) lub w wyniku klonowania cDNA (obejmuje geny aktywne w danej tkance i stadium rozwojowym) w wektorach genetycznych; stanowi materiał wyjściowy do poszukiwania i izolacji genu.Ostatnio czytane