Haslo: bank genów

bank genów, biblioteka genowa, genet. zestaw fragmentów DNA składających się na kompletny genom (lub pełny zestaw produktów transkrypcji) danego organizmu; powstaje w wyniku klonowania DNA chromosomalnego (obejmuje cały materiał genetyczny danego gatunku) lub w wyniku klonowania cDNA (obejmuje geny aktywne w danej tkance i stadium rozwojowym) w wektorach genetycznych; stanowi materiał wyjściowy do poszukiwania i izolacji genu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje