Haslo: absolutum dominium

absolutum dominium [łac., ‘nieograniczona władza’], nieograniczona, absolutna władza panującego; określenie, którym szlachta polska XVI–XVIII w. piętnowała każde dążenie króla do wzmocnienia swojej władzy.Ostatnio czytane