Haslo: promieniowanie kosmiczne

promieniowanie kosmiczne, strumień wysokoenerg. cząstek docierających do zewn. warstw atmosfery ziemskiej z przestrzeni kosm. (p.k. pierwotne) bądź też powstałych w wyniku zderzeń tych cząstek z atomami atmosfery (p.k. wtórne).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG BIBLIOTECZNY, zbiór uporządkowanych według określonych zasad opisów katalogowych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece. Podstawowe rodzaje katalogów: alfabetyczny -zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwy osobowe (nazwiska auto-rów), nazwy ciał zbiorowych oraz tytuły (w przypadku dzieł o nieoznaczonym autorstwie) rzeczowy- zawiera opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów. Katalogi biblioteczne mogą być sporządzony w formie kart katalogowych umieszczonych w skrzynkach katalogowych (katalog tradycyjny) lub w postaci kata-logu komputerowego.

Promocje