Haslo: promieniowanie kosmiczne

promieniowanie kosmiczne, strumień wysokoenerg. cząstek docierających do zewn. warstw atmosfery ziemskiej z przestrzeni kosm. (p.k. pierwotne) bądź też powstałych w wyniku zderzeń tych cząstek z atomami atmosfery (p.k. wtórne).Ostatnio czytane