Haslo: propen

propen, propylen, CH2=CH–CH3, związek org., alifatyczny węglowodór nienasycony, gaz; ważny surowiec chem. (m.in. produkcja gliceryny, tlenku propylenu, polipropylenu), służy też do otrzymywania wysokooktanowych składników benzyn silnikowych.



Ostatnio czytane