Haslo: protonefrydia

protonefrydia [gr.], narządy wydalnicze płazińców, obleńców i kolcogłowów oraz larw niektórych pierścienic i mięczaków; system kanalików z rzęskami lub komórkami płomykowymi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje