Haslo: „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”

„Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, tygodnik społ.-artyst., wyd. 1866–1905 w Warszawie; zał. i redaktor A. Wiślicki; organ warsz. pozytywistów (publicystyka A. Świętochowskiego); ważna rola w sporze młodej i starej prasy; współpracowali m.in.: J. Ochorowicz, W. Przyborowski, H. Sienkiewicz; 1883–89 trybuna publicystów związanych z marksizmem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje