Haslo: Przelaskowski Ryszard

Przelaskowski Ryszard, ur. 9 IX 1903, Wilno, zm. 11 II 1971, Warszawa, historyk, archiwista, bibliotekarz; 1940–42 i 1945–49 kier. Bibioteki Publicznej m.st. Warszawy; prace hist., z zakresu archiwistyki i bibliotekarstwa; współautor Bibliotekarstwa naukowego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje