Haslo: Przelaskowski Ryszard

Przelaskowski Ryszard, ur. 9 IX 1903, Wilno, zm. 11 II 1971, Warszawa, historyk, archiwista, bibliotekarz; 1940–42 i 1945–49 kier. Bibioteki Publicznej m.st. Warszawy; prace hist., z zakresu archiwistyki i bibliotekarstwa; współautor Bibliotekarstwa naukowego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje