Haslo: Przelaskowski Ryszard

Przelaskowski Ryszard, ur. 9 IX 1903, Wilno, zm. 11 II 1971, Warszawa, historyk, archiwista, bibliotekarz; 1940–42 i 1945–49 kier. Bibioteki Publicznej m.st. Warszawy; prace hist., z zakresu archiwistyki i bibliotekarstwa; współautor Bibliotekarstwa naukowego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje