Haslo: przewlekła obturacyjna choroba płuc

przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba charakteryzująca się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych; powiązana z nieprawidłową odpowiedzią zapalną na szkodliwe pyły i gazy; p.o.ch.p. jest jedną z gł. przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na całym świecie.Ostatnio czytane