Haslo: przewlekła obturacyjna choroba płuc

przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba charakteryzująca się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych; powiązana z nieprawidłową odpowiedzią zapalną na szkodliwe pyły i gazy; p.o.ch.p. jest jedną z gł. przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na całym świecie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje