Haslo: Przybylski Wacław

Przybylski Wacław, ur. 28 IX 1828, Wilno, zm. 25 XII 1872, Bukareszt, sekretarz dla spraw Litwy przy Rządzie Nar. w powstaniu styczniowym 1863–64, naczelnik Warszawy, dyr. Wydziału Spraw Zagranicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI, rodzaj usług bibliotecznych, mających głównie formę informacji: 1) bibliograficznej (zawiera dane bibliograficzne dokumentu/ów); 2) bibliotecznej (o zasadach korzystania z biblioteki i rozmieszczeniu zbiorów); 3) rzeczowej (objaśnianie lub podawanie faktów, np. dat nazwisk, terminów); 4) katalogowej (o sposobie korzystania z katalogów bibliotecznych).

Promocje