Haslo: przykurcz

przykurcz, ograniczenie ruchomości i ustawienie pod kątem w stosunku do położenia spoczynkowego kończyny, kręgosłupa lub szyi; skutek zmian chorobowych w stawach, mięśniach lub ścięgnach.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje