Haslo: Bańdzioch Mięguszowiecki

Bańdzioch Mięguszowiecki, Wielki Kocioł Mięguszowiecki, dolina boczna w Tatrach Wysokich, górna część Doliny Rybiego Potoku, pod Mięguszowieckimi Szczytami; opada stromym progiem w kierunku Morskiego Oka; w B.M. jeden z większych śnieżników (lodowczyków) tatrzańskich (ok. 0,6 ha).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje