Haslo: Bańdzioch Mięguszowiecki

Bańdzioch Mięguszowiecki, Wielki Kocioł Mięguszowiecki, dolina boczna w Tatrach Wysokich, górna część Doliny Rybiego Potoku, pod Mięguszowieckimi Szczytami; opada stromym progiem w kierunku Morskiego Oka; w B.M. jeden z większych śnieżników (lodowczyków) tatrzańskich (ok. 0,6 ha).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje