Haslo: przyspieszeniomierz

przyspieszeniomierz, akcelerometr, przyrząd do pomiaru przyspieszeń liniowych (p. liniowe) lub kątowych (p. kątowe); mech., elektromech., opt., piezoelektr. i in.; stosowane m.in. do badania ruchu części maszyn, przeciążeń samolotów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje