Haslo: psefity

psefity [gr.], osadowe skały okruchowe zbudowane z ziaren o średnicy powyżej 2 mm; wg klasyfikacji opartej na wielkości ziaren stanowią jedną z 4 grup skał okruchowych (pozostałe to: aleuryty, pelity, psamity); do p. należą żwiry, brekcje, zlepieńce.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNADAWCA RADIOWY LUB TELEWIZYJNY, osoba (prawna lub fizyczna), która tworzy lub zestawia programy radiowe lub telewizyjne, rozpowszechnia je lub przekazuje innym do rozpowszechnienia.

Promocje