Haslo: pyłkowa analiza

pyłkowa analiza, analiza palinologiczna, bot. metoda badawcza, polegająca na rozpoznawaniu ziarn pyłku i zarodników roślin i grzybów w pokładach torfu, węgla, w iłach; wyniki służą np. określeniu składu szaty roślinnej okresu geol., klimatu, wieku utworu geol., bot. składu kopalin.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje