Haslo: Baranów Sandomierski

Baranów Sandomierski, miasto w województwie podkarpackim (pow. tarnobrzeski), nad Wisłą; 1,5 tys. mieszk. (2008); ośrodek turystyczny; prawa miejskie 1623–1896 i od 1934; znany z handlu zbożem; manierystyczny zamek R. Leszczyńskiego (przełom XVI i XVII w., przebudowany koniec XVII w., obecnie Muzeum Zagłębia Siarkowego), kościół (XVII, XIX w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje