Haslo: Radziwi³³ Antoni Henryk

Radziwi³³ Antoni Henryk, ksi±æź, ur. 13 VI 1775, Wilno(?), zm. 7 IV 1833, Berlin, namiestnik Wielkiego Ksiźstwa Poznańskiego 1815–31 (formalnie do 1833), kompozytor, mecenas sztuki; zwi±zany z dworem pruskim; przyja¼ni³ siź z J.W. Goethem i L. van Beethovenem; muzyka do Fausta Goethego.Ostatnio czytane