Haslo: Radziwiłł Krzysztof

Radziwiłł Krzysztof, książę, zw. Piorunem, ur. 1547 lub 1548, Wilno, zm. 20 XI 1603, Łosośna k. Grodna, syn Mikołaja, zw. Rudym, ojciec Janusza (1579–1620) i Krzysztofa, wojewoda wil. od 1584 i hetman w. litew. od 1589; uczestnik wojen ze Szwecją i Rosją o Inflanty; stronnik J. Zamoyskiego; protektor różnowierców.Ostatnio czytane