Haslo: Radziwiłł Krzysztof

Radziwiłł Krzysztof, ksi±żę, zw. Piorunem, ur. 1547 lub 1548, Wilno, zm. 20 XI 1603, Łoso¶na k. Grodna, syn Mikołaja, zw. Rudym, ojciec Janusza (1579–1620) i Krzysztofa, wojewoda wil. od 1584 i hetman w. litew. od 1589; uczestnik wojen ze Szwecj± i Rosj± o Inflanty; stronnik J. Zamoyskiego; protektor różnowierców.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKWERENDA, zapotrzebowanie użytkownika na informację indywidualn±, skierowane do biblioteki. Wymaga poszukiwań w katalogach i kartotekach bibliotecznych, '"bibliografiach i innych "Ľródłach informacji. Może dotyczyć informacji bibliograficznych (wówczas odpowiada się na ni± zestawieniem tematycznym), b±dĽ mieć charakter rzeczowy.

Promocje