Haslo: Ramada, Cordillera de la

Ramada, Cordillera de la [kordijẹra de la r.], La Ramada, pasmo górskie w Andach Południowych, w zachodniej Argentynie (prowincja San Juan); wysokość do 6770 m (Mercedario); wieczne śniegi i lodowce; główny szczyt i kilka innych zdobyte 1934 przez pierwszą polską wyprawę andyjską.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje