Haslo: Rayleigha kąt krytyczny

Rayleigha kąt krytyczny [k. k. reılija], fiz. graniczny kąt padania fali sprężystej na granicę ośrodków, odpowiadający kątowi załamania równemu 90°, tj. takiemu, przy którym fala ulega poślizgowi po powierzchni granicznej.Ostatnio czytane