Haslo: rekuperacja

rekuperacja [łac.], techn. odzyskiwanie energii; r. ciepła — r. w rekuperatorach, r. energii elektr. — odzyskiwanie energii elektr. dzięki przełączaniu maszyny elekr. z pracy silnikowej na prądnicową (np. w tramwaju przy hamowaniu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje