Haslo: Rieger Janusz

Rieger Janusz, ur. 20 IX 1934, Kraków, językoznawca, slawista; profesor Inst. Slawistyki PAN; czł. TNW; gł. zainteresowania: onomastyka, dialektologia oraz kontakty językowe pol. i ukr.; Atlas gwar bojkowskich, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie.Ostatnio czytane